Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, zajmujące się produkcją zwierzęcą i roślinną posiadają status rolnika ryczałtowego lub czynnego podatnika VAT. Osoby posiadające status rolnika ryczałtowego nie mają możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w cenach kupowanych przez niego towarów i usług, natomiast osoby będące czynnymi podatnikami VAT taką możliwość mają. Jest to bardzo korzystne dla rolników którzy:

  • inwestują w rozwój gospodarstw,
  • kupują maszyny i urządzenia rolnicze,
  • kupują paliwo,
  • kupują części zamienne,
  • kupują nawozy, opryski, materiał siewny, pasze.

Oferta naszego biura dla rolników obejmuje:

  • pomoc w rejestracji VAT,
  • prowadzeniu rejestrów VAT kupna-sprzedaży.