Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, świadczymy usługi w zakresie kadrowo-płacowym, oferując kompleksową pomoc w zakresie:

  • sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
  • sporządzanie listy płac pracowników etatowych jak i również z tytułów umów zlecenia i o dzieło,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • naliczanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułów umów zlecenia i o dzieło,
  • sporządzanie deklaracji wymaganych w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
  • prowadzenie kontroli wymiaru i wykorzystania urlopów,
  • pomoc przy szkoleniach BHP,
  • pomoc przy badaniach lekarskich (wystawianie skierowań do lekarza),
  • pomoc w wypełnianiu wniosków stażowych.